Контакт

Предшколска установа “Бамби”

Моше Пијаде 66, 19210 Бор

телефон: 030/425-160, 425-774

ПИБ: 100500360

МБ: 7130333