Skip to content

Category: Финансијски извештаји

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ на основу Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2021.годину индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација Градске управе Бор као директног корисника број 400-150/2021-III-01

Detaljnije…

Завршни рачун 2020.

gfi-2020-04595-1_o1_2021-02-25t11-17-29-potpisan gfi-2020-04595-1_o2_2021-02-25t11-19-19-potpisan gfi-2020-04595-1_o3_2021-02-25t11-19-47potpisan gfi-2020-04595-1_o4_2021-02-25t11-20-13potpisan gfi-2020-04595-1_o5_2021-02-25t11-20-43potpisan odluka-o-usvajanju-gfi-za-2020-godinu