Skip to content

Bambi Bor Posts

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ на основу Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2021.годину индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација Градске управе Бор као директног корисника број 400-150/2021-III-01

Detaljnije…

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРЕДШКОЛАЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРЕДШКОЛАЦА (ДЕЦА РОЂЕНА 01.03.2015.-29.02.2016.) Обавештавамо родитеље будућих предшколаца да од 01.04.2021. године креће упис у ПП програм. Канцеларија Е управе је…

Завршни рачун 2020.

gfi-2020-04595-1_o1_2021-02-25t11-17-29-potpisan gfi-2020-04595-1_o2_2021-02-25t11-19-19-potpisan gfi-2020-04595-1_o3_2021-02-25t11-19-47potpisan gfi-2020-04595-1_o4_2021-02-25t11-20-13potpisan gfi-2020-04595-1_o5_2021-02-25t11-20-43potpisan odluka-o-usvajanju-gfi-za-2020-godinu