Skip to content

Month: April 2021

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ на основу Решења о измени и допуни решења о расподели средстава за 2021.годину индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација Градске управе Бор као директног корисника број 400-150/2021-III-01

Detaljnije…