Category Archives: Информатор

E-ПРИЈАВА – пријављивање деце преко интернета за упис у обданиште

Пријављивање деце преко интернета за упис у обданиште. Ускоро ће на нашем сајту бити доступна опција за пријављивање деце за упис у наше обданиште. На овај начин ће бити омогућена брза и једноставна пријава деце. 

Posted in Информатор | Comments Off on E-ПРИЈАВА – пријављивање деце преко интернета за упис у обданиште

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Posted in Информатор | Comments Off on ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Правилник о поклонима запослених

Posted in Информатор | Comments Off on Правилник о поклонима запослених

Акт о поступању са донацијама

Posted in Информатор | Comments Off on Акт о поступању са донацијама

Информације уз понуду осигурања деце “Generali Osiguranje Srbija”

Posted in Информатор | Comments Off on Информације уз понуду осигурања деце “Generali Osiguranje Srbija”

Понуда – осигурање деце “Generali Osiguranje Srbija”

Posted in Информатор | Comments Off on Понуда – осигурање деце “Generali Osiguranje Srbija”

ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Posted in Документа, Информатор | Comments Off on ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА И ОБРАЗОВАЊА

Posted in Документа, Информатор | Comments Off on ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР

Posted in Документа, Информатор, Јавне набавке | Comments Off on ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР

Posted in Документа, Информатор, Јавне набавке | Comments Off on ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР