Category Archives: Финансијски извештаји

Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-341/2019-III-01 од 30.12.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-341/2019-III-01 од 30.12.2019.

Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-297/2019-III-01 од 27.12.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-297/2019-III-01 од 27.12.2019.

Образац 5 за период 1-9/2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Образац 5 за период 1-9/2019.

Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-227/2019-III-01 од 23.09.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-227/2019-III-01 од 23.09.2019.

Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-215/2019-III-01 од 04.09.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-215/2019-III-01 од 04.09.2019.

Извештај о учинку програма на 30.06.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Извештај о учинку програма на 30.06.2019.

Образац 5 за период 1-6/2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Образац 5 за период 1-6/2019.

Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-133/2019-III-01 од 08.07.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-133/2019-III-01 од 08.07.2019.

Финансијски план за 2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019.

Образац 5 за период 1-12/2018.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Образац 5 за период 1-12/2018.