Category Archives: Документа

ПРОТОКОЛ О међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце и ученика завршних разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор

Posted in Документа | Comments Off on ПРОТОКОЛ О међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце и ученика завршних разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор

ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Posted in Документа, Информатор | Comments Off on ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА И ОБРАЗОВАЊА

Posted in Документа, Информатор | Comments Off on ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА И ОБРАЗОВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР

Posted in Документа, Информатор, Јавне набавке | Comments Off on ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР

Posted in Документа, Информатор, Јавне набавке | Comments Off on ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “БАМБИ” БОР