Monthly Archives: January 2020

ЈНМВ 1.1.2/2020 Одговори на постављена питања

ПРЕУЗМИ

Posted in Јавне набавке | Comments Off on ЈНМВ 1.1.2/2020 Одговори на постављена питања

JНМВ 1.1.5/2020 , Конкурсна документација

ПРЕУЗМИ

Posted in Јавне набавке | Comments Off on JНМВ 1.1.5/2020 , Конкурсна документација

JНМВ 1.1.5/2020 , Позив за подношење понуда

ПРЕУЗМИ

Posted in Јавне набавке | Comments Off on JНМВ 1.1.5/2020 , Позив за подношење понуда

JН 1.2.1/2020 , Конкурсна документација

ПРЕУЗМИ

Posted in Јавне набавке | Comments Off on JН 1.2.1/2020 , Конкурсна документација

JНМВ 1.2.1/2020 , Позив за подношење понуда

ПРЕУЗМИ

Posted in Јавне набавке | Comments Off on JНМВ 1.2.1/2020 , Позив за подношење понуда

Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-341/2019-III-01 од 30.12.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-341/2019-III-01 од 30.12.2019.

Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-297/2019-III-01 од 27.12.2019.

Posted in Финансијски извештаји | Comments Off on Финансијски план за 2019. на основу Решења број 400-297/2019-III-01 од 27.12.2019.

JН 1.1.2/2020 , Конкурсна документација

ПРЕУЗМИ

Posted in Јавне набавке | Comments Off on JН 1.1.2/2020 , Конкурсна документација

JН 1.1.2/2020 , Позив за подношење понуда

ПРЕУЗМИ

Posted in Јавне набавке | Comments Off on JН 1.1.2/2020 , Позив за подношење понуда

ЈН 1.1.7/2020 Одговори на постављена питања

PREUZMI

Posted in Јавне набавке | Comments Off on ЈН 1.1.7/2020 Одговори на постављена питања